Nieuws

Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen - Balen, ligt het terrein “de Hellekens”. Dit gebied werd in de jaren ’1960 opgespoten met zand afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal. Het afgraven van dit grondstort is een deelproject van het rivierherstelproject van de Kleine Nete. Doelstelling van dit project is van de Kleine Nete een meer natuurlijke waterloop te maken. De herinrichting van de Hellekens zal in verschillende fases gebeuren:

  • Kapwerken van de aanwezige vegetatie
  • Afgraven en afvoeren grondstock
  • Herinrichting van het terrein

Op 4 april start de eerste fase met het verwijderen van de vegetatie op het terrein.

Vlaamse Overheid
-