Nieuws

Het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ is goedgekeurd. Het project loopt van 2018 tot 2020. Binnen de provincie is Kris Van Nieuwenhove aangesteld als programmacoördinator Kleine Nete. Hij zal samen met de nog door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan te werven projectcoördinator het strategisch project aansturen.

Vlaamse Overheid
-