Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Christophe Vandevoort, projectleider AGNAS
Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 19, bus 11
1210 Brussel
T 02 553 83 96
agnas@rwo.vlaanderen.be

 

 

 

 

Vlaamse Overheid
-