Opvolgingscommissie

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken.

De opvolgingscommissie bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de lokale besturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven), het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse overheden, 2 vertegenwoordigers van de landbouwsector (Boerenbond en ABS) en 2 vertegenwoordigers van Natuurpunt.

Via deze opvolgingscommissie krijgen alle actoren steeds een globaal overzicht van de stand van zaken en de samenhang tussen de verschillende projecten en kunnen ze knelpunten in de afstemming of uitvoering signaleren. Doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein.

Het is niet de bedoeling dat deze opvolgingscommissie in de plaats treedt van het overleg in de individuele projecten. De communicatie en participatie in het kader van de individuele projecten blijft verderlopen zoals voordien.

De opvolgingscommissie komt twee à drie maal per jaar samen.

 

Procesbeheercomité

Het procesbeheercomité bereidt de opvolgingscommissies voor, verwerkt de vragen of adviezen uit de opvolgingscommissie en de neemt de nodige initiatieven om eventuele knelpunten weg te werken. Het procesbeheercomité bereidt de voortgangsrapportering aan de Vlaamse Regering voor en werkt, rekening houdend met de adviezen vanuit de opvolgingscommissie, eventuele voorstellen voor (tussentijdse) beleidsbeslissingen uit.

Het procesbeheercomité bestaat uit vertegenwoordigers van het provinciebestuur Antwerpen en de Vlaamse overheid (Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal NV en bekkensecretariaat Netebekken).

Het procesbeheercomité werkt binnen de marges van de reeds genomen beslissingen van de Vlaamse Regering.

Na elke opvolgingscommissie maakt het procesbeheercomité een nota over aan de Vlaamse Regering.

 

Contact

Bram Abrams
secretaris opvolgingscommissie
T 03 240 50 23
info@kleinenete.be

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen