Erfgoed-Landschapsatlas

Een ankerplaats, sinds de inwerkingtreding van het Onroerend-erfgoeddecreet een ‘item uit de vastgestelde landschapsatlas’ genoemd (1 januari 2015), is een waardevol landschappelijk gebied waarin een geheel van erfgoedelementen (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) voorkomen. 
Deze waardevolle gebieden zijn opgenomen in de Landschapsatlas.

In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden door de minister. Met het nieuwe Onroerend-erfgoeddecreet is de procedure ‘aanduiding van een ankerplaats’ niet meer mogelijk. Wel kunnen waardevolle gebieden opgenomen worden in de ‘vastgestelde landschapsatlas’. Vanaf dan geldt de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden. De lokale overheid is verplicht om er rekening mee te houden bij de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Zodra een ‘aangeduide ankerplaats’ (conform de oude regelgeving) of een ‘item uit de vastgestelde landschapsatlas’ (conform de huidige regelgeving) wordt opgenomen in een RUP noemen we het een erfgoedlandschap. Dit betekent dat de landschapswaarden en -kenmerken van dit waardevolle gebied zijn omgezet in stedenbouwkundige voorschriften.

Een deel van de landschapsatlas is reeds vastgesteld.

Binnen de vallei van de Kleine Nete, tussen Herentals en Lier, liggen verschillende 'items uit de vastgestelde landschapsatlas', namelijk:

  • Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug
  • Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk
Omwille van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, ruimtelijk-structurerende en socio-culturele waarden werd de ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug ’ bij ministerieel besluit van 10 mei 2012 definitief aangeduid. Conform het Onroerend-erfgoeddecreet wordt deze ankerplaats nu beschouwd als een ‘item uit de vastgestelde landschapsatlas’.Het behoud en beheren van deze kenmerken en waarden blijft de hoofddoelstelling.


Op 27 januari 2015 werd de ankerplaats 'Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ definitief aangeduid door de minister. Conform het Onroerend-erfgoeddecreet wordt deze ankerplaats nu beschouwd als een ‘item uit de vastgestelde landschapsatlas’. Ook hier is behoud en beheer van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische en ruimtelijk-structurerende waarden de doelstelling.

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/
Inhoudelijke informatie over de verschillende ‘items uit de landschapsatlas’, vroeger gekend als ankerplaatsen (zoekfunctie functioneert best wanneer 1 woord of de gemeente van het item wordt ingegeven)

https://geo.onroerenderfgoed.be
Geoportaal Agentschap Onroerend Erfgoed
Op het geoportaal zijn de perimeters van geïnventariseerde en beschermde sites terug te vinden. Relevant voor het projectgebied zijn onder andere:
  • Beschermde landschappen: ‘Watermolen met omgeving’,‘Troon: interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide’, ‘Voormalige Britse basis’
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten: ‘Priorij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon met omgeving’
  • Beschermde monumenten: ‘Kasteel van Grobbendonk’, ‘Watermolen’, ‘Kerkruïne (oostvleugel en zuidelijke afsluitmuur van priorij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon’, ’t Sas 4: saswachterswoning en sluiskom’

https://www.onroerenderfgoed.be/
Algemene informatie over erfgoedPrivacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen