Erfgoed-Landschapsatlas

Jasmine Michielsen, erfgoedconsulente landschappen 
Vlaamse overheid
Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 53
2018 Antwerpen
T 03 224 62 14
jasmine.michielsen@vlaanderen.be

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen