Europese Natuurdoelen

Katleen Vandenbergh, gebiedsgerichte werking (GGW)
Vlaamse overheid
Agentschap voor Natuur en Bos
Lange Kievitstraat 111-113, bus 63
2018 Antwerpen
T 03 224 62 95
katleen.vandenbergh@vlaanderen.be

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen