Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Christophe Vandevoort, projectleider AGNAS
Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 83 96
agnas@vlaanderen.be

 

 

 

 

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen