Kempische Noord Zuid verbinding

Hilde Van den Broeck, kwaliteitsverantwoordelijke en coördinator patrimoniumbeheer
Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
2018 Antwerpen
T 03 224 68 20
hilde.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be 

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen