Kempische Noord Zuid verbinding

Stand van zaken en verdere planning

Over de Kleine Nete werd een viaduct gebouwd, daaronder is de grond afgegraven tot een diepte van 1.5 m. De oevers van de Kleine Nete werden afgewerkt met natuurvriendelijke materialen.Aan beide zijden van de Kleine Nete werd een wildraster geplaatst. 
Enkel de aanplantingen moeten nog gebeuren. Deze worden afgestemd op de aanwezige vegetatie.

De plannen zijn licht gewijzigd naar aanleiding van resultaten van de project-MER-ontheffing en verder afgetoetst met de betrokkenen.

De heraanleg van de oude Netemeander zal door VMM simultaan uitgevoerd worden met de dijkverplaatsing in AOG De Zegge.
Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen