Sigmaplan

Koen Segher, projectingenieur 
Vlaamse overheid
De Vlaamse Waterweg NV
Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen
T 03 224 67 11
koen.segher@vlaamsewaterweg.be


Koen Deheegher, projectleider
Vlaamse overheid
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 63
2018 Antwerpen
T 03 224 62 62
koen.deheegher@vlaanderen.be

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen